Kurino Baby Wipes Extra / คูริโนะ เบบี้ เอ็กตร้า

 

ชื่อสินค้า : KURINO BABY WIPES EXTRA
สูตร เกษรดอกเกลือ
กลิ่นพฤกษานานาพันธ์,ไม่มีแอลกอฮอล์,ไม่มีพาราเบน
ขนาด : 7×5 นิ้ว
ขนาดบรรจุ/แพ็ค : 60 แผ่น
ขนาดบรรจุ/กล่อง : 36 แพ็ค
เลขที่ใบรับแจ้ง : 10-1-6100055571