Kurino Alcohol Wipes / คูริโนะ แอลกอฮอล์ ไวพส์

 

ชื่อสินค้า : Kurino Alcohol Wipes
สูตร แอนตี้แบคทีเรีย, Alcohol 75% v/v
ขนาด : 7×8 นิ้ว
ขนาดบรรจุ/ซอง : 1 แผ่น
ขนาดบรรจุ/กล่อง : 500 ซอง
เลขที่ใบรับแจ้ง : 73-1-6300015608