Kurino Alcohol Wipes / คูริโนะ แอลกอฮอล์ ไวพส์

 

ชื่อสินค้า : Kurino Alcohol Wipes
สูตร แอนตี้แบคทีเรีย, ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์
ขนาด : 5×7นิ้ว
ขนาดบรรจุ/แพ็ค : 10แผ่น
ขนาดบรรจุ/กล่อง : 100แพ็ค
เลขที่ใบรับแจ้ง : 10-1-5866369