Fuji Antibacterial Wipes / ฟูจิแอนตี้แบคทีเรีย

 

ชื่อสินค้า : Fuji Antibacterial Wipes
สูตร แอนตี้แบคทีเรีย,ไม่มีแอลกอฮอล์,ไม่มีพาราเบน
ขนาด : 5×7นิ้ว
ขนาดบรรจุ/แพ็ค : 10แผ่น
ขนาดบรรจุ/กล่อง : 80แพ็ค
เลขที่ใบรับแจ้ง : 10-1-5884900