เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

ได้มีการร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาตะแคงสามัคคี หมู่ 3 ตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาธรรมสังเวช

 

ตรวจสุขภาพประจำปี

ทางบริษัทได้จัดสวัสดิการส่วนของ “การตรวจสุขภาพประจำปี” ให้กับพนักงานทุกคนเพื่อเป็นการคัดกรองโรคเบื้องต้น และเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการเกิดโรคต่างๆ

        

การฝึกอบรม การขับขี่รถฟอร์คลิฟ

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาทาง บริษัท โตโยต้า ทูโช ฟอร์คลิฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เข้ามาทำการ จัดการฝึกอบรมการขับขี่รถฟอร์คลิฟอย่างถูกต้องและปลอดภัย ให้กับพนักงานของเรา เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการขับฟอร์คลิฟ เพื่อลดและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงาน และป้องกันความเสียหายของทรัพย์สินและสินค้าของบริษัท

 

 

 

 

 

 

เตรียมจัดส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ

ทางแผนกคลังสินค้าและแผนกขนส่งของบริษัท ได้จัดเตรียมสินค้าที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศ